CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH

Hướng tới một thành phố thông minh xây dựng bởi cư dân, cho cư dân, vì cư dân.

Mục tiêu của Ecopark là xây dựng một thành phố thông minh, lấy con người và cộng đồng là giá trị cốt lõi. Với sự điều phối, vận hành và năng lực phát triển công nghệ của công ty thành viên Ecotek, Ecopark cam kết đầu tư phát triển một cơ sở hạ tầng công nghệ tiêu chuẩn thế giới, để xây dựng một nền tảng công nghệ màu mỡ, sẵn sàng đón chào các đối tác công nghệ và cư dân hiện đại đến với của Ecopark.